ŻYCIE  NA  "DARZE  MŁODZIEŻY"

    Kto nie uczestniczył aktywnie w rejsie i nie był na statku żaglowym nie może mieć pojęcia, co oczywiste, wrażeń i przeżyć, których doświadcza się podczas podróży morskiej. Postawy studentów wobec siebie, kolegów, przełożonych na statku, uczelni i zawodu marynarza zmieniają się, ponieważ jedną z głównych cech postaw jest jej plastyczność. Zadaniem studentów jest wykonywanie ściśle określonych zadań regulaminowych na statku w zakresie nawigacji, osiąganie pozytywnych rezultatów w nauce i obowiązkach marynarskich, w każdej chwili może być np. ogłoszony alarm do żagli. Co początkowo nie jest zrozumiałe dla studentów otrzymują oni numer identyfikacyjny (nosi się go na szelkach asekuracyjnych). Założenia teoretyczne o kształtowaniu postaw wskazują, że jest to proces często długotrwały. Może on zaczynać się od postaw obojętnych, poprzez słabe pozytywnie do silnych pozytywnych lub też w sposób odwrotny. Postawy pożądane mogą być w odbiorze studentów, szczególnie kandydatów, odbierane w pierwszej chwili od entuzjastycznych zwykle na lądzie, poprzez obojętne, do negatywnych, w skrajnych przypadkach wrogich. Trudne sytuacje, np. gdy student w ciągu dwóch tygodni rejsu musi poznać nazwy wszystkich lin (ok.120) pod warunkiem BW, znaczy braku wyjścia w porcie na ląd, nie jest jednak zadaniem łatwym, jednak wykonalnym. Działał tu przymus, ale studenci integrowali się i wspólnie pomagali sobie, aby osiągnąć cel. Na żaglowcu nie może być przecież żadnego niedbałego wykonywania obowiązków, bowiem każdy członek grupy pracuje dla wszystkich.

Wypowiedzi studentów z rejsu do Japonii 22.07.1983-23.02.1984, pierwszego w historii polskiego szkolnictwa morskiego rejsu-semestru na morzu:

Rejs kandydacki do Leningradu, rok 1989:

Praktyka morska na I roku, rejs do Japonii 28.12.1996 - 20.08.1997:

Opinie studentów V roku nawigacji z 1997r na temat praktyk morskich na "Darze" i ich wpływu na kształtowanie osobowości. Wypowiedzi te pokazują iż dystans czasowy pokazuje plastyczność postaw - od zachwytu na I roku, poprzez realia (ocena po II roku) do pełnej akceptacji zawodu marynarza na V roku.


OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: "Jednostki żaglowe w szkoleniu kadr marynarskich i kształtowaniu postaw młodzieży", praca zbiorowa wydawnictwa AMW

Strona główna / Życie na żaglowcach / Życie na "Darze Młodzieży"