CYRKIEL NAWIGACYJNY

cyrkiel nawigacyjny

Cyrkiel nawigacyjny, inaczej przenośnik nawigacyjny - jest to jeden z nawigacyjnych przyborów służący do mierzenia odległości na mapie przez porównanie długości odcinka zawartego między końcami ramion cyrkla z podziałką mapy. Jego konstrukcja umożliwia łatwe zmiany rozstawu jego ramion za pomocą jednej ręki. Niezależnie od cyrkla nawigacyjnego stosuje się w nawigacji (przy pracy na mapie) również zwykły cyrkiel kreślarski do rysowanai okręgów, a ściślej odcinków łuków.


OPRACOWANIE: "Ktosia"
na podstawie: "Encyklopedia Żeglarstwa"

Strona główna / Trochę techniki / Cyrkiel nawigacynjy