CHRONOMETR

chronometr

Chronometr, zegar o dużej dokładności. W nawigacji stosuje się chronometry mechaniczne z mechanizmem balansowym, o napędzie sprężynowym. Muszą one być odporne na działanie zmiennych warunków morskich. Aby zmniejszyć błąd wskazań, chronometr umieszcza się w drewnianej skrzynce, na specjalnym zawieszeniu zapewniającym poziome położenie. Błąd wskazań chronometru - liczba sekund, o którą przyspiesza lub spóźnia się w czasie doby, nazywa się dziennym ruchem lub chodem chronometru. Ustawia sie go najczęściej na czas Greenwich i nie przestawia na aktualny czas lecz różnice czasu z odpowiednim znakiem zapisuje się w dzienniku chronometru. Znajomość dokładnego czasu jest niezbędna przy stosowaniu astronawigacji. Obecnie wobec możliwości korzystania z dokładnych zegarów elektronicznych i radiowych sygnałów czasu oraz nowoczesnych systemów nawigacyjnych chronometry wyszły z użycia.


OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: "Encyklopedia Żeglarstwa"

Strona główna / Trochę techniki / Chronometr