REJSY  "DARU  MŁODZIEŻY"

"Dar Młodzieży" mimo swojej krótkiej historii odbył już wiele interesujących rejsów.

W pierwszy, dziewiczy rejs "Dar Młodzieży" wypłynął 10 lipca 1982 r. pod dowództwem kpt.ż.w. Tadeusza Olechowicza, by wziąć udział w "Cutty Sark Tall Ships' Races" (na trasie Flamouth - Lizbona - Vigo - Southampton) zdobywając pierwsze miejsce w swej klasie.

22 lipca 1983 r. żaglowiec wyruszył w długą, siedmiomiesięczną podróż pod dowództwem kpt.ż.w. Tadeusza Olechnowicza. Celem była Japonia i zlot żaglowców szkolnych w ramach "Osaka Sail '83", z okazji 400 lecia zamku w Osace. Podczas tego rejsu po raz pierwszy przekroczył równik. "Dar Młodzieży" zabrał na pokład 119 studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, którzy spędzili na morzu pełny semestr nauki. Zmienne warunki wietrzne mocno utrudniały statkowi manewrowanie pod żaglami. Na ostatnim odcinku udało się jednak postawić wszystkie żagle i fregata majestatycznie wpłynęła do wewnętrznego portu w Osace, witana owacyjnie przez zgromadzone tłumy na nabrzeżu. Przez 12 dni pobytu w Osace przewinęło się przez pokład ponad 200 000 gości. Podróż trwała 217 dni, żaglowiec przebył 28 065 mil morskich i odwiedził 13 portów.

Kolejnym wielkim rejsem był udział w Operacji Żagiel '84. "Dar Młodzieży" wypłynął 31 marca 1984r. zabierając na pokład studentów z Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Oficjalny start nastapił 18 kwietnia z Brestu. Pierwszy etap rozegrano na Bermudach, drugi wzdłuż wybrzeży Ameryki Pn. do portu Halifax. Na tym etapie "Dar Młodzieży" zwyciężył z takimi konkurentami jak amerykański "Eagle" i boliwijski "Simon Boliwar". Był to duży sukces statku i jego załogi pod dowództwem kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza. Wspolna żegluga wszystkich żaglowców prowadziła do portu Gaspe u ujscia rzeki Św.Wawrzyńca, a następnie do Quebeck, które było głównym gospodarzem Operacji Zagiel '84 w 450 rocznicę odkrycia drogi rzeką Św.Wawrzyńca przez francuskiego żeglarza Jaquuesa Cartiera.
Przez dwa następne miesiące statek pływał głównie po Morzu Śródziemnym.

10 lipca 1986r. "Dar Młodzieży" pod dowództwem kpt.ż.w. Leszka Wiktorowicza wyruszył z Gdyni na kolejne regaty: Operacja Żagiel '86 do Newcastle. Przez 4 dni postoju w porcie przez pokład "Daru Młodzieży" przewinęło się mnóstwo zwiedzających, a statek został uznany za najpiękniejszy żaglowiec Operation Sail '86. Podczas wyścigu nie sprzyjały naszemu żaglowcu wiatry, nie pomogła mordercza praca studentów i załogi, pierwszy na mecie zjawił się "Kruzensztern".

3 września 1987r. pod dowódctwem kpt. ż.w. Leszka Wiktorowicza wyruszył w wielki rejs dookoła świata. W pierwszym etapie poprzez Ocean Atlantycki, Rio de Janerio, wokół Przylądka Dobrej Nadziei  i Ocean Indyjski "Dar" dopłynął do portów Australii i Nowj Zelandii, aby uczesniczyć w uroczystościach 200-lecia osadnictwa brytyjskiego na Piątym Kontynencie. "Dar Młodzieży" witany był bardzo entuzjastycznie we wszystkich portach. Podziwiano go za przejście pod pełnymi żaglami pod mostem u wejścia do Sydney. Znawcy żeglarstwa stwierdzili, że przejście wykonane zostało po mistrzowsku. Wydarzeniem najbardziej "żeglarskim" było pokonanie na trasie z Wellington w Nowej Zelandii Do Buenos Aires, przylądka Horn - "nieprzejednanego", jak mówią żeglarze. Miało to miejsce 6 marca 1988 r.
W ciągu tego rejsu "Dar" przepłynął 32 352 Mm w ciągu 274 dni, dokonując najdłuższego nieprzerwanego przelotu pod żaglami (1241Mm) za co otrzymał nagrodę tzw. "Boston Tea Pot".

W latach 1987 - 1988 "Dar Młodzieży" odbywał krótkie rejsy szkoleniowe po Bałtyku z członkami Ligi Morskiej i innych organizacji młodzieżowych zwiazanych z morzem.

Lato roku 1989 to udział żaglowca w uroczystych obchodach 800-lecia praw miejskich w Londynie, 200-lecia Wielkiej Rewolucji Francuskiej w Rouen w ramach imrezy "Les voiles de la Liberte" (Żagle Wolności) i wreszcie 800-lecia portu w Hamburgu.

W roku 1991 "Dar Młodzieży" brał udział w kolejnym "Cutty Sark Tall Ships' Races" na wodach W.Brytanii i Irlandii.

W 1992 roku żaglowiec został zaproszony na obchody 500-lecia odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba - regaty "Columbus '95". Popłynął wtedy szlakiem pierwszej wyprawy wielkiego odkrywcy z Hiszpanii poprzez Wyspy Kanaryjskie na wyspy Ameryki Środkowej, a następnie brał udział w największej paradzie żaglowców   XX wieku w Nowym Jorku. Fregata zajęła III miejsce w klasie A.

Rok 1993 to pływanie po wodach Europy, zawinięcie do Nowego Jorku i powrót na regaty do
Irlandii, natomiast w roku 1994 "Dar" odwiedził porty Niemiec, Norwegii, Francji, W.Brytanii, Irlanii, Hiszpanii, Portugalii.

Rok 1995 to typowe podróże szkoleniowe, podczas których statek zawijał do portów niemieckich, holenderskich i szwedzkich. Wziął także udział w corocznej Operacji Żagiel na trasie Edynburg - Bremerhaven - Hrederishaven - Amsterdam - Zeebrugge.


Do końca 1996r. "Dar Młodzieży" odbył 71 podróży szkoleniowych, odwiedzając 229 portów Europy, Azji, Australii i obu Ameryk, przepłynął ponad 258 000 mil morskich. Przeszkolił 7 486 studentów morskich uczelni z Gdyni i Szczecina oraz srednich szkoł morskich.

W pierwszej połowie 1997r. (28.12.96 - 20.08.97) "Dar Młodzieży" odbył kolejną wielką wyprawę. Celem podróży był udział w regatach "Osaka Sail '97" i w uroczystościach 100-lecia budowy i modernizacji portu Osaka.

Rejs do Japonii 28.12.1996 - 20.08.1997
W rejs do Japonii "Dar Młodzieży" wyruszył w sobotę 28 grudnia 1996r. Uroczystość pożegnania żaglowca miała miejsce przy Nabrzeżu Pomorskim na Skwerze Kościuszki w Gdyni. Celem podróży był udział w regatach "Osaka Sail '97" i w uroczystościach 100-lecia portu Osaka. Fregatą dowodził kapitan żeglugi wielkiej mgr inż. Henryk Śniegocki. Załogę stanowiło 35 osób oraz 91 studentów. Dla studentów pierwszego roku Wydziału Nawigacyjnego rejs był praktyką marynarską, podczas której poznawali pracę na statku. Odwiedzanymi po drodze portami były Ceuta, Port Said, Djibouti, Singapur, Hong-Kong, Naha, Kagoshima, Osaka. Tam nastąpiła wymiana załogi. Kolejną grupę stanowili studenci II roku Wydziału Nawigacyjnego.
W regatach na trasie Hong-Kong - Naha - Kagoshima - Osaka "Dar" w pokonanym polu pozostawił wiele sławnych żaglowców i zajął I miejsce w klasie A, wyprzedzając m.in. argentyński żaglowiec "Libertad" i żaglowce japońskie "Kaiwo Maru" i "Nippon Maru".
Z Osaki przez Penang, Malediwy i znów Djibuti dotarli do Suezu, a następnie do portu La Coruna, z którego powrócili do kraju. W La Corunie załogę zastąpiła grupa uczniów Zasadniczej Szkoły Morskiej w Kołobrzegu. Uczestniczyli oni w drugim etapie europejskiej Operacji Żagiel na trasie Stravanger - Goteborg. Powrót do kraju na Zlot Żaglowców z okazji obchodów 1000-lecia Gdańska zakończył tą długą podróż.
Następnie "Dar Młodzieży" uczestniczył w uroczystościach związanych z obchodami 700-lecia panowania rodziny Grimaldi w Księstwie Monako.

Rejs do Lizbony 14.05-24.06.1998
Rejs trwał 42 dni, rozpoczął się i zakończył w Gdyni, jedynym odwiedzanym portem była Lizbona (od 29.05 do 04.06.1998). Statkiem dowodził kpt.ż.w. inż. Leszek Wiktorowicz. Na żaglowców zaokrętowano 102 studentów z Wydziału Nawigacyjnego i Elektrycznego WSM w Gdyni. Dar Młodzieży odwiedził Lizbonę w ramach Wystawy Światowej Expo '98, której hasłem przewodnim było "Morze dziedzictwem dla przyszłości". Uzupełnieniem polskiej expozycji była wystawa pt. "Polska nad Bałtykiem", przygotowana na pokładzie naszego żaglowca. Uroczystego otwarcia wystawy dokonali Prezydent RP A.Kwaśniewski, Minister Transportu i Gospodarki Morskiej Eugeniusz Morawski oraz rektor WSM prof. Piotr Przybyłowski. Honorowym gościem wystawy był Premier Portugali Antonio Buterras. Podczas postoju w porcie statek był udostępniony dla zwiedzających.

OPRACOWANIE: "KTOSIA"
na podstawie: www.zeglarstwo.waw.pl; "Jednostki żaglowe w szkoleniu kadr marynarskich i kształtowaniu postaw młodzierzy", praca zbiorowa wydawnictwa AMW

Strona główna / Żaglowce polskie / Dar Młodzieży / Rejsy "Daru Młodzieży"