Strona główna Żaglowce historyczne i repliki HMS Victory Galeria fotografii T. Aleksińskiego Foto 23Ćwierćpokład - widok ku dziobowi. Widoczny grotmaszt i dalej - fokmaszt. Między nimi - szalupy. Na pierwszym planie działa 12-funtowe.

<< | 23 | >>

OPRACOWANIE: Tomasz Aleksiński, R@dek Trzciński
Strona główna Żaglowce historyczne i repliki HMS Victory Galeria fotografii T. Aleksińskiego Foto 23