Strona główna Ważne daty

WAŻNE  DATY

Tworząc kalendarium związane z historią żeglugi postanowiliśmy połączyć je z pobieżnym zarysem historii rozwoju i ekspansji terytorialnych człowieka. Ponieważ nie jest możliwe aby te dwie rzeczy opisywać osobno. Zapoznanie się z historią ludzkości pozwoli uzyskać szerszy obraz rozwoju żeglugi.

Uwaga! Chronologia młodszych odcinków epoki kamiennej opiera się na datowaniu radioaktywnym izotopem węgla 14C. Daty absolutne nie odpowiadają jednak kalendarzowym z powodu zmian koncentracji radio-węgla w atmosferze. W efekcie dla niektórych okresów różnice są nieznaczne dla innych mogą dochodzić nawet do 700 lat. Daty ustalone metodą węgla 14C podane są w nawiasach.

Wybierz interesujący Cię okres:

OPRACOWANIE:  Wiesław Taras,  R@dek Trzciński
NA PODSTAWIE: M. Mickiewicz "Z dziejów żeglugi"; "Atlas historyczny świata"; S. Gulas "Żaglowce"; "Co? Gdzie? Kiedy? Zdarzenia które zmieniły świat" Przegląd Reader's Digest; "Historia Świata"-encyklopedia multimedialna Optimus Pascal Multimedia
Strona główna Ważne daty