Strona główna Filatelistyka

FILATELISTYKA

Gwinea
  Bitwa [1]
Bitwa [1]
Żaglowce historyczne [7]

Kuba
  Krzysztof Kolumb [3]  

Polska
  Żaglowce [5]
Iskra [1]
Szkolnictwo morskie [4]
Karaka [1]
Żaglowce historyczne [4]

Portugalia
  Odkrycie Ameryki [1]  

Singapur
  Żaglowce egzotyczne [3]  

Wietnam
  Żaglowce egzotyczne [7]  

ZSRR- Rosja
  Piotr Wielki [1]  

OPRACOWANIE: BZq zbiory własne i nie tylko.
Strona główna Filatelistyka